Godziny konsultacji nauczycieli...

czytaj więcej...


Zarządzenie Nr 5/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców1863r.
w Sędziejowicach z dnia 21 kwietnia 2021roku
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kancelaryjnej”, „Instrukcji  w sprawie organizacji i działania składnicy akt”, „Jednolitego rzeczowego wykazu akt”
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863r. w Sędziejowicach


Zarządzenie nr 16 /2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sędziejowicach
z dnia 26 października 2020 r.