przedmiot klasa 0 klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7      klasa 8   
edukacja wczesnoszkolna            
język polski  
     
       
język angielski
             
język niemiecki
           
 

historia
     
     

przyroda/biologia
     
       
chemia
           
 
fizyka
           
 
geografia
             
matematyka
     
     
informatyka  
     
     
plastyka
     
 
muzyka
     
       
technika
     
       
wychowanie fizyczne