Ulotka o omdleniach - Ministerstwo Edukacji i Nauki

Bezpieczeństwo w czasie wakacji

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych,
rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Prezentacja–zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r

Harmnogram konsultacji kl. VIII (od 25.05.2020r.)

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łasku

Wokół Świąt Wielkanocnych

Jak rozmawiać w rodzinie

Kłotnie z rodzeństwem

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia przy komputerze

Jak zmotywować się do systematycznej nauki pozaszkołą

Prezentacja - Zarzadzanie czasem [uczniowie]