Ulotka o omdleniach - Ministerstwo Edukacji i Nauki


CYBERPRZEMOC - poradnik dla rodziców


Numer konta Rady Rodziców, na które można wpłacać składkę:
94 9279 0007 0050 8274 2000 0010
W tytule wpłaty prosimy podać imię, nazwisko i klasę dziecka.
Roczna składka na radę rodziców wynosi 60 zł.

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych,
rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Prezentacja–zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łasku

Depresja u dzieci i młodzieży

Harmonogram pracy pedagogów

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia przy komputerze

Jak zmotywować się do systematycznej nauki pozaszkołą

Prezentacja - Motywacja dziecka - jak wspierac [rodzice]

Prezentacja - Zarzadzanie czasem [uczniowie]

Lista dzieci przyjetych do Przedszkola  Publicznego w Sędziejowiocach w roku szkolnym 2020-2021

Lista dzieci przyjetych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sędziejowicach w roku szkolnym 2020-2021

Lista uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego
w Sędziejowicach w roku szkolnym 2020/2021

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy "0" w Sędziejowicach
w roku szkolnym 2020/2021


ZARZĄDZENIE NR 65/19
WOJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia terminu skł adania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
uczniom na zakup podręcznikórv i materiał ów edukacyjnych w ramach Rządowego
programu ,,Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2019/2020