PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W SĘDZIEJOWICACH


Statut
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  im. Powstańców 1863r.
w Sędziejowicach

Ukraiński


Procedura korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej
oraz ustalenia godzin jego pracy


REGULAMIN  KORZYSTANIA 
Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Ukraiński


Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863r. w Sędziejowicach
obowiązujące na terenie SZKOŁY od 1 września 2020r.

Ukraiński