Szkolny Ośrodek Kariery w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach

REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH

Oferta edukacyjna powiatu zduńskowolskiego:
https://powiatzdunskowolski.pl/aktualnosc-3535-oferta_edukacyjna_szkol.html

Kuratorium Oświaty w Łodzi - informacje rekrutacyjne oraz oferta edukacyjna województwa łódzkiego:
https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

Łódzkie - nabór szkoły podadpodstawowe
https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/