Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863r. w Sędziejowicach

obowiązujące na terenie szkoły
 
od 1 września 2020r.
WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM


Koronawirus - komunikat

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia przy komputerze

Jak zmotywować się do systematycznej nauki pozaszkołą