PODZIĘKOWANIE DLA KLUBU SPORTOWEGO
Dziękujemy klubowi sportowemu GKS Sędziejowice  za przekazanie sprzętu sportowego dla szkoły za udostępnienie hali sportowej na treningi.
Grunt to dobra współpraca.