„STOP CYBERPRZEMOCY”

W dniu 4 grudnia 2020 roku w naszej szkole miała miejsce akcja profilaktyczna mająca na celu zapobiegania cyberprzemocy wśród uczniów.

Harmonogram :

8.00-9.30 zajęcia sportowe pomagające uczniom rozładowanie emocje i zapewniające im tak ważny ruch w czasie nauki zdalnej;

10.00-10.40 Spotkanie z przedstawicielami Komisariatu Policji w Widawie . Prelekcja na temat konsekwencji prawnych dokonywanych przestępstw w sieci pt. „Przepisy prawne znam i je przestrzegam”

11.00-12.00 Szkolenie pt. „Co to jest cyberprzemoc i jak się przed nią bronić”

12.10-12.55 Warsztaty z psychologiem i pedagogiem szkolnym pt „Ja bezpieczna/ny w sieci”

Akcja jest rozszerzona na uczniów pozostałych klas w trybie zdalnym poprzez przekazywanie i wzajemne omawianie prezentacji związanych z cyberprzemocą . Rodzice naszych uczniów również będą mogli zapoznać się z powyższą tematyką i płynącymi z niej zagrożeniami w trakcie wywiadówek zdalnych.

.