SPRZĄTANIE  ŚWIATA
  W dniu 7 października uczniowie klasy IV a w ramach koła przyrodniczego "Z przyroda za pan brat" uczestniczyli w akcji "Sprzątanie Świata". Dzieci z dużym zaangażowaniem wysprzątały teren wokół szkoły oraz fragment centrum Sędziejowic. W tym roku szkolnym ze względu na okres pandemii akcja ogólnopolska miała w naszej szkole wymiar symboliczny.