Miedzyszkolny Turniej Matematyczny 2019                                                        
  
                                                                                     WYNIKI  W KLASACH  3 - 5                                                                                                          

Klasa

Suma  zdobytych  punktów

Miejsce

3A

9

VIII

3B

14

VI

4A

33

V

4M  (Marzenin)

13

VII

5A

44

I

5B

36

IV

5C

38

III

5M  (Marzenin)

42

II                                                                                                                     WYNIKI W KLASACH  6 - 8

Klasa

Suma  zdobytych  punktów

Miejsce

6A

50

II

6B

10

IX

6C

33

IV

6M  (Marzenin)

26

V

7A

22

VI

7B

12

VIII

7M  (Marzenin)

2

X

8A

56

II

8B

17

VII

8M  (Marzenin)

72

I