Bank z nagrodami rozbity!!!                                                         
   Zobacz zdjęcia

Finał konkursu fotograficznego pt. „Międzyrzecze w obiektywie” organizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział w Sieradzu zakończył
się dla naszych uczniów imponującym rozstrzygnięciem.

Miejsce I

Michał Kazimierczak ZSO NR 1 w Sędziejowicach

Miejsce II
Alicja Młynarczyk ZSO NR 1 w Sędziejowicach

Miejsce III

Oliwia Piątek ZSO NR 1 w Sędziejowicach

Wyróżnienia:
Kinga Weber ZSO NR 1 w Sędziejowicach
Wojciech Rębacz ZSO NR 1 w Sędziejowicach
Aleksandra Bukowska ZSO NR 1 w Sędziejowicach

Nagrody pocieszenia:

Karol Kazimierczak ZSO NR 1 w Sędziejowicach

W konkursie plastycznym „Portret sowy” wyróżnienie i nagrody pocieszenia otrzymali uczniowie z klas V i VI: Milena Marek, Wiktor Sadziński, Ewa Kwiatkowska
i Zuzanna Dąbrowska.