Farma Iluzji    W dniu 5 czerwca 2019 roku uczniowie klas Ia, Ib i IIb brali udział w wycieczce szkolnej do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” w Mościskach. Na początku wycieczki odbyło się zwiedzanie kompleksu pod opieką przewodnika, który zapoznał dzieci z parkiem i zasadami w nim panującymi. Następnie pod opieką wychowawców dzieci korzystały z atrakcji parku. W wycieczce uczestniczyło 38 dzieci i czworo opiekunów. Dzieci wróciły z wycieczki radosne, zadowolone i pełne wrażeń.

Wychowawcy

           zobacz zdjęcia: