I Noworoczny Turniej Gier i Zabaw klas IV za nami!

   W piątek 18 stycznia w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach odbył się Noworoczny Turniej Gier i  Zabaw pod hasłem „Od zabawy do mistrzostwa” dla uczniów klas IV. Turniej przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego.

Celem turnieju było zachęcanie dzieci do czynnego udziału w grach, zabawach ruchowych, wyłonienie i wyróżnienie najbardziej sprawnej klasy oraz integracja środowiska dziecięcego poprzez wspólną zabawę, rywalizację sportową, przygotowanie dzieci do pełnienia roli kibica, zawodnika. Wszystkie nasze czwarte klasy rywalizowały ze sobą w sportowej atmosferze pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców oraz licznie przybyłych rodziców. Turniej rozpoczął się do uroczystego wprowadzenia małych sportowców przez starsze koleżanki z klasy 7a.  Następnie zespół „Kontra” z GOK w Sędziejewicach zaprezentował układ taneczny. Turniej otworzyła p. wicedyrektor Jolanta Sierszyńska oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Małgorzata Szymańska.

Spośród 10 konkurencji turnieju znalazły się m. in.: sztafeta wahadłowa z pałeczką la, wyścig par z kółkiem ringo, strzały do bramki unihokeja, zbijanie pachołków, slalom z piłką nożną, slalom skokami na piłce gumowej, a także zabawy: tunel, skrzynia i tor przeszkód.  Uczniowie wymieniali się w poszczególnych konkurencjach, zaś ci, którzy aktualnie nie startowali dopingowali swoich kolegów i koleżanki. Wszyscy uczniowie spisali się świetnie i walczyli dzielnie do samego końca, ale w klasyfikacji końcowej zwyciężyła reprezentacja klasy 4a (68 pkt) nad reprezentacją klasy 4b (66 pkt) i 4c (46 pkt). Najważniejsza była sportowa rywalizacja w duchu „fair play” zgodnie z zasadą: „wygrywaj bez pychy, przegrywaj bez urazy” , dlatego wszyscy uczestnicy otrzymali takie same pamiątkowe medale oraz dyplomy dla klas które wręczył pan dyrektor dr Stefan Moryń.

   Podziękowania kierujemy do organu prowadzącego szkołę czyli Gminy Sędziejowice,  w osobie p. wójta Dariusza Cieślaka, oraz Rady Rodziców reprezentowanej przez p. Małgorzatę Szymańską za ufundowanie nagród w turnieju. Serdecznie dziękujemy również rodzicom uczniów, którzy bardzo licznie przybyli, by kibicować swoim pociechom i liczymy na dalszą współpracę na polu popularyzacji aktywności fizycznej w szkole. Słowa podziękowania kierujemy również do uczniów klas 7 a i b za sędziowanie, przygotowanie sprzętu do poszczególnych konkurencji i obsługę muzyczną.
    Dziękujemy dyrekcji szkoły i wychowawcom za pomoc w organizacji zawodów.

                                                                                          Nauczyciele wychowania fizycznego:

Ewa Gruszczyńska, Monika Walczak, Janusz Kopka

 

     zobacz zdjęcia: