21 września 2018 r.
Sprzątanie Świata 2018

 

Sprzątanie świata (ang. Clean Up the World) – międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa ... (Wikipedia)

 Zobacz zdjęcia: