7 lipca  2017 r.

DUMA NAS ROZPIERA!

Drodzy Rodzice!
     Z przyjemnością informuję, że dniu dzisiejszym na Forum Powiatu Łaskiego P. Starosta Teresa Wesołowska dokonała wręczenia listu gratulacyjnego dla szkół, które w plebiscycie na " Najfajniejszą szkołę podstawową w powiecie łaskim" organizowanym przez "Dziennik Łódzki" i tygodnik "Nasz Tygodnik" osiągnęły czołowe pozycje. Nasza Szkoła Podstawowa w ww. plebiscycie zajęła II miejsce osiągając 1990 głosów, natomiast nasze Gimnazjum zajęło I miejsce osiągając 525 głosów.
    Pięknie dziękujemy P. Staroście Teresie Wesołowskiej za szczególne zainteresowanie tym, co dzieje się w powiecie i nie tylko w placówkach bezpośrednio podległych Starostwu, bowiem wszystkie dobre działania i sukcesy kogokolwiek w naszym powiecie stanowią jego promocje oraz dobrze świadczą o swoim funkcjonowaniu i zbiorowej pracy. Poeta powiedział:
"Szczęśliwe kraje, gdzie pokoleń praca
Nie idzie w niwecz wśród gromów i burzy,
Lecz gdzie czyn wszelki ojczyznę wzbogaca
I gdzie myśl każda jej tryumfom służy."-
Adam Asnyk.

     Dziękujemy P. Staroście Teresie Wesołowskiej za wsparcie nas, promowanie oraz rozpowszechnianie tego dobrego, co dzieje się w powiecie. Jako Dyrektor pięknie dziękuje Wszystkim, którzy wzięli udział w minionym plebiscycie i dostrzegli w naszej codziennej pracy oraz uzyskiwanych efektach pozytywy w budowaniu dobrego klimatu służącego twórczej pracy i rozwojowi szkoły. Nadmieniam, że w tegorocznej sesji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uczniowie naszego Gimnazjum uzyskali bardzo wysokie wyniki we wszystkich pięciu edukacjach. Jesteśmy również dumni, że w 2017 r. nasza Szkoła Podstawowa w Konkursie Ogólnopolskim uzyskała trzeci tytuł Laureata Wiarygodnej Szkoły.  
Barbara Gawor                                                   

Zobacz zdjęcia