22 czerwca 2017 r.

Pożegnanie klas trzecich gimnazjum przez klasy drugie

Zobacz zdjęcia