25 maja 2017 r. 

       ZNAMY ZIEMIĘ ŁASKĄ CORAZ LEPIEJ
– SPRAWOZDANIE Z VIII KONKURSU WIEDZY O ZIEMI ŁASKIEJ

      25 maja 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku odbył się VIII Konkurs Wiedzy o Ziemi Łaskiej dla uczniów ze szkół gimnazjalnych powiatu łaskiego. Corocznie celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Ziemi Łaskiej wśród młodzieży szkolnej oraz rozwijanie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej. Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu geografii, gospodarki, historii i aktualnych wydarzeń w powiecie łaskim. Konkurs był dwuetapowy i składał się z części pisemnej dla wszystkich uczestników oraz z części ustnej dla pięciu najlepszych uczniów po I etapie. ZSO Nr 1 w Sędziejowicach na konkursie reprezentowało 15 uczniów z klas I – III gimnazjum. Pierwsze miejsce zajął Grzegorz Rębacz z klasy II b, II miejsce –Jakub Jaworski z klasy I c, III miejsce (ex aequo) - Kinga Szczepanik z klasy II b, natomiast IV miejsce zajęła Amelia Perlińska z klasy I c. Warto podkreślić, że do finału zakwalifikowały się dwie osoby z klasy I. Nagrodami w konkursie były ciekawe albumy geograficzne, krajoznawcze oraz z innych dziedzin nauki. Gratulujemy uczniom sukcesu i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji. Uczniów do konkursu przygotowali:  Elżbieta Skalska – Makara i  Robert Stankiewicz.
   Dziękujemy Pani dyrektor Małgorzacie Ziarnowskiej oraz organizatorowi konkursu Pani Małgorzacie Trybuchowskiej za ciekawą formę konkursu, bardzo ciekawe pytania oraz miłą atmosferę. 

                                                                                            Elżbieta Skalska - Makara

Zobacz zdjęcia: