29 maja 2017 r. 
 Moda na Zdrowie

       W dniu 29.05.2017 r. zakończono kolejną edycję Gminnego Programu Profilaktyki Uniwersalnej pt. "Moda na Zdrowie", w ramach którego w poprzedzających miesiącach w ZSO Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach odbyło się szereg spotkań informacyjno- medialnych, pogadanek, warsztatów profilaktycznych prowadzonych przez specjalistów, ze szczególnym ukierunkowaniem na zdrowie psychiczne- DEPRESJĘ. Uczniowie szkoły samodzielnie przygotowali szereg materiałów, gazetek, wystaw tematycznych i profilaktycznych, uczestniczyli w ogólnoszkolnych konkursach tematycznych dotyczących zdrowego stylu życia i zapobiegania depresji. We współpracy z rodzicami zrealizowano liczne prelekcje na temat współczesnych zagrożeń w zakresie zaburzeń komunikacji interpersonalnych, kontaktów społecznych, postępującym zjawisku uzależnienia od komputera dzieci i młodzieży oraz szeroko pojęte zjawisko cyberprzemocy i jej skutków. We wszystkich tych poczynaniach wychowawczo-profilaktycznych wspomagała nas Gmina Sędziejowice, Rada Rodziców Szkoły oraz szereg " ludzi dobrej woli i przyjaciół szkoły".
    Dzisiejsze uroczystości połączone z Międzynarodowym Dniem Dziecka odbyły się w Centrum Sędziejowic pod Pomnikiem Powstańców 1863 r. - w miejscu, które jest dumą dla naszego środowiska. Imprezę otworzył P. Jerzy Kotarski- Wójt Gminy Sędziejowice, P. Barbara Gawor- Dyrektor ZSO Nr 1 w Sędziejowicach, P. Dariusz Cieślak- Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice,  P. Jolanta Sierszyńska- Pedagog szkolny i Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, P. Małgorzata Szymańska- Przewodnicząca Rady Rodziców w otoczeniu licznie zgromadzonej młodzieży w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach, rodziców i przybyłych gości. Imprezie towarzyszyły media.
      Pierwszą część imprezy otworzył Bieg Uliczny - Vipów, w sztafecie pobiegli: P Jerzy Kotarski- Wójt Gminy Sędziejowice, P. Barbara Gawor- Dyrektor ZSO Nr 1 w Sędziejowicach, P. Mirosław Potasiak - Sekretarz Gminy Sędziejowice, P. Dariusz Cieślak- Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice, P. Renata Kowalczyk- Radna Gminy Sędziejowice, P. Jolanta Sierszyńska- Pedagog szkolny i Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, P. Małgorzata Szymańska- Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły, P. D. Burzyńska- Przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach, P. Marian Stupski- Kierownik Świetlicy Szkolnej, P. Anna Gawlas- Przedstawiciel handlowy Firmy Mary Kay i jednocześnie sponsor w kategorii OPEN- biegu dorosłych mieszkańców naszej gminy w tym rodziców naszych uczniów. Następne sztafety biegu ulicznego stanowili uczniowie od klas najmłodszych aż po gimnazjum. Bieg uliczny zamknęła grupa OPEN- rodziców i mieszkańców Gminy Sędziejowice. Pod Pomnikiem Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach na podium stanęli kolejno poszczególni przedstawiciele sztafet biegowych: uroczystość wręczenia nagród ufundowanych przez Gminę Sędziejowice uświetniła obecność  P. Dariusza Cieślaka- Przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice, P. Barbary Gawor- Dyrektora ZSO Nr 1 w Sędziejowicach, P. Mirosława Potasiaka - Sekretarza Gminy Sędziejowice. Tę część prowadziła P. Jolanta Sierszyńska-Pedagog szkolny i Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z nauczycielami wychowania fizycznego P. Moniką Walczak, P. Januszem Kopka i P. Ewą Gruszczyńską.
     Barwny korowód młodzieży pod czujnym okiem chroniącym - funkcjonariusze Policji z Widawy i Łasku przemieścił się na Plac Gminny w otoczeniu stadionu i na stadion. Tam odbyło się szereg imprez dla dzieci z udziałem animatorów i nauczycieli. Odbył się m.in. Festiwal Talentów Uczniowskich, szereg gier i zabaw ruchowych oraz były obecne imprezy towarzyszące jak: malowanie twarzy, bezpłatne SPA rąk, pokazy sprawnościowe OSP z gminy Sędziejowice , dzieci mogły puszczać olbrzymie bańki mydlane, bawić się w rozmaite gry planszowe i ruchowe. Rada Rodziców pozyskała liczne nagrody od sponsorów : „Olimp” P. G. Grzeliński, „AGA”  P. A. Ochocka, „Reno - Kel”  P. K. Miśkiewicz,” Ja- Mech” P. D. Szewczyk, „AGROMEX” P. W. J. Fraszka, „TOM-KOR P. R. Korczowic,  dzieci były poczęstowane lodami, napojami, świeżymy warzywami.
     Dyrektor ZSO Nr 1 w Sędziejowicach P. Barbara Gawor podziękowała za pomoc w organizacji tej imprezy Gminie Sędziejowice, Radzie Rodziców Szkoły, Sponsorom, Nauczycielom, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Pracownikom Domu Kultury w Sędziejowicach, pozostałym rodzicom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy w organizacji tej imprezy. Pogoda dopisała, czas szybko upływał, wszyscy się świetnie bawili. To był niezapomniany Dzień Dziecka w Naszej Gminie. Nawet nam niebo towarzyszyło, tuż po ogłoszeniu zakończenia imprezy przez P. Dyrektor B. Gawor nagle zaczął padać deszcz. Ale to był deszcz majowy- czyli dla zdrowia i dla urody.

Dziękujemy

Zobacz zdjęcia i filmy: 
  foto 1                             film 1

 
foto 2                                   foto 3