Bieg po zdrowie

    "Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Patronami honorowymi są: Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej. I edycja programu realizowana była w roku szkolnym 2016/2017 i obejmowała 20% szkół podstawowych w Polsce.
Główne cele programu:
· opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
· pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
· zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.
   Naszą podstawówkę w tym zaszczytnym gronie reprezentowała klasa IV b.  Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były metodami aktywizującymi, z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, plansz i zeszytów dla uczniów.  Bohaterami programu było dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba a wydarzenia z ich życia były tłem poruszanych tematów. Atrakcyjne prace domowe, praca w grupach i  tworzenie komiksów z bohaterami programu, nauka zachowań asertywnych, dobra zabawa to wszystko sprzyjało nauce i promocji ydrwoego stylu życia bez nałogów. Skuteczność programu profilaktycznego została zwiększona poprzez udział rodziców i opiekunów uczniów. Pilotażowa edycja programu została bardzo pozytywnie odebrana przez wszystkich jego uczestników.

            Szkolny koordynator programu - M. Pasowska

                                                       
Zobacz zdjęcia