24 kwietnia  2017 r.

wyniki III SZKOLNEGO KONKURSU TOPOGRAFICZNEGO
 
„WĘDRUJEMY PO POLSCE”

     24 kwietnia 2017 r. w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach odbył się drugi etap III Szkolnego konkursu topograficznego dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej pt. „Wędrujemy po Polsce”. Celem konkursu było między innymi rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i krajoznawczych wśród uczniów, rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą i planem, rozwijanie umiejętności orientacji na mapie, zachęcenie uczniów do aktywnego i twórczego działania. Wiadomości  i umiejętności jakimi wykazali się uczniowie wykraczały poza podstawę programową z przyrody. Uczniowie podczas konkursu wykazali się dobrą znajomością zabytków i ciekawych krajoznawczo miejsc w Polsce, znajomością parków narodowych w Polsce, obliczaniem azymutów prostych i odwrotnych, czytaniem planu oraz sprawnym określaniem kierunków na mapie.

    W I etapie wystartowało trzydzieścioro uczniów z klas V – VI szkoły podstawowej. Do drugiego etapu zakwalifikowały się trzy drużyny – 2 z klasy V a i jedna drużyna z klasy V b. Najwyższy wynik z testu uzyskał uczeń klasy V a Dawid Białożył. 

    Najlepiej z zadaniami w I i II etapie poradziła sobie drużyna z klasy V a w składzie: Natalia Tobiasz, Jan Matuszkiewicz i Mateusz Sychlak. II miejsce zajęła drużyna z klasy V b – Julia Stępień, Nikola Szczecińska i Natalia Karasińska.  III miejsce wywalczyła drużyna z klasy V a w składzie: Dawid Białożył, Michał Kozłowski oraz Błażej Chołody. Na uroczystym apelu w maju uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci albumów przyrodniczych i krajoznawczych ufundowane przez Urząd Gminy w Sędziejowicach. Gratulujemy zwycięzcom!

 
Konkurs przygotowała Elżbieta Skalska – Makara.

Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele przyrody: M. Pasowska, J. Sierszyńska i E. Skalska – Makara

                                                         
Zobacz zdjęcia