30 kwietnia  2017 r.

STOP POŻAROM TRAW

    W dniu 30 kwietnia w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Łasku w osobach st. kpt. mgr inż. Łukasza Bośka i mł. kpt. mgr Michała Lipińskiego. Tematem spotkaniem była problematyka ochrony środowiska (wiosenne wypalanie traw). W swoim wystąpieniu uwrażliwiali uczniów naszej szkoły o katastrofalnym wpływie wypalania traw dla środowiska, zwierząt i naszego bezpieczeństwa.

Zobacz zdjęcia