16 stycznia 2017 r.

„Bezpieczne dzieci w cyberprzestrzeni”
Akcja profilaktyczna 12.12.2016r – 15.12.2016r.

a) Konkurs na plakat „Cyberrzeczyswistość”;
b) Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne „Bezpieczeństwo w sieci”;
c) stała ekspozycja „Wpływ technologii cyfrowej na dziecko”

          Zobacz zdjęcia