16 września  2016 r.     

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016
    16.września 2016r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach po raz kolejny włączyli się w Ogólnopolską Akcję „Sprzątanie Świata ” i uczestniczyli w niej, sprzątając najbliższą okolicę. Wyposażeni w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci wyruszyli w teren, by oczyścić ze śmieci ulice i przydrożne rowy. Akcja pełni ważny aspekt wychowawczy zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród osób dorosłych, ponieważ podnosi ekologiczną świadomość.
                                                                                                                      
Ewa Dionizy
Zobacz zdjęcia                                                                      


Foto: Jerzy Szewczyk