09 września  2016 r.     

,,NA SZLAKU MIEJSC PAMIĘCI OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939-1945 ”

      09. września 2016r. uczniowie  ZSO Nr 1 w Sędziejowicach wzięli udział w  IX Wojewódzkim Rajdzie Rowerowym śladami pamięci ofiar II wojny światowej, którego współorganizatorem był wójt gminy Sędziejowice p. Jerzy Kotarski. Celem rajdu było zapoznanie młodzieży z miejscami upamiętniającymi walki narodowo-wyzwoleńcze, oddanie hołdu i czci pomordowanym Polakom za wolność Ojczyzny, rozpropagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych powiatów zduńskowolskiego i łaskiego, rozbudzenie zainteresowania turystyką i kolarstwem, stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji oraz umocnienie serdecznych więzi między uczestnikami różnych środowisk. Nasza kilkudziesięciu kilometrowa trasa rajdu prowadziła m.in. przez las w Woli Marzeńskiej, gdzie znajduje się mogiła zbiorowa -  pomnik zamordowanych Polaków przez hitlerowskiego okupanta w 1939r., Marzenin - mogiła zbiorowa 3 żołnierzy polskich 4 pułku piechoty Legionów z Kielc, 2 dywizji piechoty Leg. Armii „Łódź” poległych w dn. 05-06.09.1939 w obronie Ojczyzny,  Emilianów  las - pomnik  pilota ppor. Edwarda Kramarskiego, który poległ 02.09.1939r. w walce z niemieckim najeźdźcą. We wszystkich miejscach pamięci towarzyszył nam wójt gminy Sędziejowice p. Jerzy Kotarski. Zakończenie rajdu miało miejsce w Młodawinie Górnym w Gospodarstwie Agroturystycznym  „Na Wyspie”, gdzie zorganizowano dla uczestników poczęstunek, gry, zabawy i quizy, wręczenie dyplomów i nagród. W teście wiedzy historycznej  I miejsce  ex aequo z dwoma przedstawicielami z innych szkół zdobyła Magdalena Jędryka z kl. IIb . Nasza szkoła otrzymała też puchar za I miejsce w kategorii największej liczby uczestników rajdu. Nad 70-cio osobową grupą czuwali opiekunowie: p. Monika Walczak, Ewa Dionizy, Anna Kowalczyk, Ewa Gruszczyńska, Milena Kazimierczak, Robert Stankiewicz, Jerzy Szewczyk. Na podsumowanie rajdu dołączyły do nas zastępcy dyrektor szkoły p. Barbary Gawor, panie Anna Szymańska i Maria Krawczyk.
     Dzięki wytrwałości, słonecznej pogodzie i humorowi na rowerowej trasie, wróciliśmy do szkoły zadowoleni i uśmiechnięci, choć trochę zmęczeni.

Ewa Dionizy
                                                                                                                                                                                                                               


Foto: Jerzy Szewczyk