1 września  2016 r.     

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO 2016/2017

         W czwartkowy poranek, 1. września 2016r., rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny 2016/2017. Mszę św.  w kościele pw. św. Marii Magdaleny i św. Klemensa w Sędziejowicach odprawił proboszcz ks. kanonik Dariusz Chlebowski. Po nabożeństwie w hali sportowej ZSO NR 1 w Sędziejowicach odbyła się uroczysta akademia inaugurująca nowy rok szkolny, którą prowadzili uczniowie kl. IIIa i IIIb gimnazjum. Po prezentacji poloneza uczcili pamięć bohaterów II wojny światowej, nawiązali do minionych wakacji i wprowadzili swoich kolegów oraz koleżanki w miłą szkolną atmosferę. Występ przygotowali pod kierunkiem wychowawców p. Ewy Dionizy i p. Agnieszki Maciejewskiej-Stępień oraz p. Wioletty Walickiej- Haraśny i p. Andrzeja Szymczaka.
       Na uroczystości obecni byli zastępca wójta gminy Sędziejowice p. Mirosław Potasiak, przewodniczący RG p. Dariusz Cieślak, ks. Dariusz Chlebowski, przewodnicząca RR p. Małgorzata Szymańska, były dyrektor szkoły p. Janina Stępień, samorządowa radna p. Teresa Kocik, uczniowie, licznie przybyli rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. Nauczycielka wychowania przedszkolnego p. Dorota Kwiatkowska odebrała nominację na stopień nauczyciela mianowanego.
        W imieniu dyrektor szkoły p. Barbary Gawor życzenia owocnej pracy i sukcesów w nowym roku szkolnym złożyła pani wicedyrektor Anna Szymańska.

                                                                                                                                       Ewa Dionizy