„Wakacyjna Szkoła Mistrzów Sportu II”

    Z inicjatywy Dyrektora ZSO Nr 1 w Sędziejowicach P. Barbary Gawor oraz Wójta Gminy Sędziejowice P. Jerzego Kotarskiego w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach, w dniach 11-15.07.2016r zorganizowane zostały półkolonie letnie pt. „Wakacyjna Szkoła Mistrzów Sportu II”.
       Program półkolonii obejmował wycieczkę do skansenu Rzeki Pilicy oraz Niebieskich Źródeł w Tomaszowie Mazowieckim, wyjazd na basen w Uniejowie, Zamek w Łęczycy oraz Kolegiatę w Tumie i Mc Donald’s. W ramach półkolonii odbyły się również liczne zajęcia artystyczne i rekeayjno-sportowe.
     Nad sprawnym przebiegiem półkolonii czuwał kierownik P. Janusz Kopka i wychowawcy P. Elżbieta Kopka, P. Aleksandra Spętana i P. Aleksandra Drzazga.


Foto: Aleksandra Spętana

Zobacz zdjęcia