„Wakacyjna Szkoła Mistrzów Sportu III”

     Z inicjatywy Dyrektora ZSO Nr 1 w Sędziejowicach P. Barbary Gawor, Wójta Gminy Sędziejowice P. Jerzego Kotarskiego przy wsparciu finansowym
Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie, ZSO Nr 1 w Sędziejowicach, Gminy Sędziejowice i rodziców w dniach od 16.08.2016 r.- 26.08.2016 r. zorganizowane zostały półkolonie letnie dla 36 uczniów pt. „Wakacyjna Szkoła Mistrzów Sportu III”   .                   
   Program półkolonii obejmował wycieczkę do ( Planetarium E-C1 Łódź, Stadniny koni w Gajewnikach, na basen w Uniejowie i w Kleszczowie, do kina w Zduńskiej Woli  i McDonald’s. W ramach półkolonii odbyły się również liczne zajęcia artystyczne  i rekreacyjno-sportowe. Nad sprawnym przebiegiem półkolonii czuwał kierownik  P. Janusz Kopka i wychowawcy P. Aleksandra Drzazga i P. Aleksandra Spętana.

Janusz Kopka
Fot. Aleksandra Spętana

Zobacz zdjęcia