Konkurs plastyczny "Nie pal przy mnie, proszę"

    Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2015/2016 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W programie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, w klasach drugich i trzecich zostały przypomniane zagadnienia związane z tematyką palenia papierosów przez osoby dorosłe w otoczeniu dzieci.  Koordynatorem programu w klasach I-III jest p. Nina Korczowic oraz Aleksandra Spętana.

  Celem konkursu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.Fundatorem nagród był Urząd Gminy Sędziejowice.

Zobacz zdjęcia