ZNAMY JUŻ WYNIKI II SZKOLNEGO KONKURSU TOPOGRAFICZNEGO

2 czerwca 2016 r. w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach odbył się II etap Szkolnego konkursu topograficznego dla uczniów szkoły podstawowej. Tematem przewodnim konkursu była „Orientacja w terenie”. Celem konkursu było między innymi rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród uczniów, rozwijanie umiejętności orientacji w terenie, czytanie mapy oraz posługiwanie się kompasem i mapą w życiu codziennym. Wiadomości i umiejętności jakimi wykazali się uczniowie znacznie wykraczały poza podstawę programową z przyrody. Uczniowie podczas konkursu wykazali się dobrą znajomością znaków topograficznych, budową busoli, obliczaniem azymutów prostych i odwrotnych, czytaniem mapy, znajomością metod określania kierunków w terenie oraz sprawnym określaniem kierunków na mapie.

W I etapie wystartowało trzydzieścioro uczniów z klas IV – VI szkoły podstawowej. Do drugiego etapu zakwalifikowały się trzy drużyny – z klasy IV a, V b i VI a. Najwyższy wynik z testu uzyskała uczennica klasy V b Olga Dymińska.

Najlepiej z zadaniami w I i II etapie poradziła sobie drużyna z klasy VI a w składzie: Oliwia Okoń, Sandra Pyrka i Aleksandra Klink. II miejsce zajęła drużyna z klasy V b – Olga Dymińska, Paulina Kaczorowska i Angelika Kajdana, a III miejsce zajęła drużyna z klasy IV a w składzie: Natalia Tobiasz, Weronika Zemła i Michał Kozłowski. Na uroczystym apelu uczniowie otrzymają nagrody w postaci albumów przyrodniczych i krajoznawczych ufundowane przez Radę Rodziców oraz pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy zwycięzcom!

Konkurs przygotowała i przeprowadziła Elżbieta Skalska – Makara.
                                                                            Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele przyrody: M. Pasowska, J. Sierszyńska i E. Skalska – Makara.

Elżbieta Skalska - Makara

Zobacz zdjęcia