Konkurs matematyczno-przyrodniczy dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej

3 czerwca 2016 r. w ZSO Nr 1 im. Powstańców 1863r. w Sędziejowicach odbył się konkurs matematyczno-przyrodniczy dla uczniów klas drugich  i trzecich szkoły podstawowej. Organizatorami konkursu byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej; Nina Korczowic, Aleksandra Spętana i Emilia Gorządek.Konkurs był jednoetapowy, składał się z dwóch części. Pierwsza cześć testowa obejmowała wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczej, druga z zakresu edukacji matematycznej. Celem było rozwijanie i popularyzowanie zagadnień matematycznych  i przyrodniczych oraz dostarczenie uczniom satysfakcji i radości z sukcesu. W konkursie wzięło udział 25 uczniów, którzy w grupach zmagali się z zadaniami. Podczas konkursu panowała miła atmosfera, uczniowie z zaangażowaniem rozwiązywali zadania, czemu towarzyszyły ogromne emocje. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, uczniowie otrzymali nagrody książkowe, a pozostali upominki. Fundatorem nagród i upominków była Rada Rodziców.

Zobacz zdjęcia