Zarządzenie nr 16 /2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sędziejowicach
z dnia 26 października 2020 r.