Szkolenie tematyczne z ekspertami w tematach: aktywne metody pracy z młodzieżą; współpraca ze społecznością lokalną;  narzędzia internetowe; gry symulacyjne (podczas konferencji wprowadzającej)

        Materiały edukacyjne (scenariusze lekcji, artykuły, ćwiczenia, publikacje, gry)

        Konsultacje merytoryczne dla szkół.

         Udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych (dla wybranych grup)

        Letnie Laboratorium Liderówka - tygodniowe warsztaty wzmacniające umiejętności liderskie (dla wybranych uczniów i uczennic)

         Dofinansowanie prezentacji lokalnej (dla wybranych grup projektowych)

        Zaświadczenia o ukończeniu realizacji programu Młody Obywatel

 

Opiekun zespołu: mgr Magdalena Wawrzyniak
Członkowie zespołu projektowego
„Witaminki”

 

       Klasa I a gimnazjum

        Karolina Damazer

        Weronika Gosiewska

        Weronika Łamek

        Aleksandra Papuga

        Magdalena Pikorska

        Kacper Zel

        Julia Szymańska

        Aleksandra Denuszek

        Weronika Krawczyk

 

       Klasa Ib gimnazjum

        Jakub Szewczyk

        Michał Śnieg

        Mateusz Jurga

        Adrian Marek

        Dawid Stępień


 Założenia programu

        Młody Obywatel to...

        Czwarta już edycja programu prowadzonego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego

       oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego celem jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Bohaterami projektu są młodzi ludzie, którzy przy wsparciu dorosłych, wyruszają w teren, aby zbadać swoją okolicę, a następnie zaplanować działania na jej rzecz

W ramach programu uczniowie poznają swoją społeczność lokalną, prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji, wspólnie z nauczycielami organizują debaty z mieszkańcami, trasy edukacyjne, wymiany międzypokoleniowe i inne działania lokalne. I najważniejsze, uczą się pozyskiwać sojuszników dla swoich działań w najbliższym otoczeniu

 Etapy realizacji
 projektu uczniowskiego
KROK 1 WYBÓR TEMATU PROJEKTU

         ETAP 1

        poznajemy społeczność lokalną

        praca z mapą

        badanie zasobów

        Etap 2

        Projekt uczniowski /4 ścieżki/

-        tożsamość lokalna

-        sieci informacji

-        wolontariat

-      przedsiębiorczość społeczna

        prezentacja lokalna

Zadanie 1
Zwiedzanie miejscowości gminnej

 Zadanie 2
Wykonanie mapy społeczności lokalnej

„Witaminki” z mapą gminy Sędziejowice

Temat projektu:
Działania prowadzone w gminie Sędziejowice na rzecz zwalczania nadwagi i otyłości

        Nadwaga i otyłość stanowi na świecie i w Polsce poważny problem zdrowotny i ekonomiczny. W ogólnopolskich badaniach stwierdzono, że dotyczy on 50-60% populacji osób dorosłych i w coraz większym stopniu dotyka dzieci i młodzież. Według badań Instytutu Żywności i Żywienia wystąpiły one u 13% chłopców i 12 % dziewcząt w wieku 1-18 lat. Otyłość jest chorobą i prowadzi do powstania wielu innych chorób: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, zawału, udaru i inne. Zgodnie z Rezolucją 57 Światowego Zgromadzenia Zdrowia z dnia 22 maja 2004r. Proponujemy działania na rzecz poprawy  stanu zdrowia naszego społeczeństwa lokalnego poprzez promocję właściwej diety i aktywnego stylu życia.

Etapy realizacji
 projektu uczniowskiego
KROK  2  PLANOWANIE DZIAŁAŃ

        Określenie celu

        Celem naszego działania jest uwrażliwienie uczniów, rodziców, nauczycieli – społeczności lokalnej na problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Zmotywowanie do zmiany nawyków żywieniowych oraz walki z nadwagą. Zmniejszenie częstości występowania  nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

        Źródła informacji

        Działania nasze są zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej:

-Europejska  Karta Walki z Otyłością( 2006)

-Biała Księga Europejska strategia dla problemów zdrowotnych związanych z odżywianiem się, nadwagą i otyłością 2007

- Karta Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole 2007

        Plan

        Zgodnie z harmonogramem, który jest aktualnie opracowywany.

       Sojusznicy

       Dyrektor szkoły

       Wójt Gminy Sędziejowice

       Rada Rodziców

       Rada Gminy

       Gminny Ośrodek Zdrowia

       Instytut Żywienia i Żywności/warsztaty/

       Ministerstwo Zdrowia/patronat medialny w konkursach/

       SANEPID

KROK 3WYKONYWANIE ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ

        Uczniowie i uczennice realizują działania wpisane w plan. Spotykają się żeby omówić postępy prac. Poszukują sojuszników, dokumentują działania i promują je w społeczności

Przykładowe działania:

        Wręczenie pisma do P Dyrektor Barbary Gawor w sprawie prośby o utworzenie

w szkole „Półki zdrowej żywności”. /luty/

        Wywiad z aktywistą samorządowym Wójtem Gminy Sędziejowice Jerzym Kotarskim/ luty/

        Utworzenie zakładki na stronie ZSO nr 1 w Sędziejowicach i Urzędu Gminy na temat projektu

        Pozyskanie sponsorów na akcję „Owoc dla każdego ucznia”/luty/

        Organizacja tygodnia tematycznego w za kresie edukacji prozdrowotnej/ spotkania, warsztaty, prelekcje- maj/

 

Zadanie3
Wręczenie  listu  intencyjnego
Pani Dyrektor Barbarze Gawor


Etapy realizacji
 projektu uczniowskiego
KROK 4  PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTÓW

Etap działania na rzecz społeczności lokalnej kończy się prezentacją rezultatów projektu, na którą zostają zaproszeni goście. Podsumowane zostają projekt i  działanie uczniów.

Tydzień zdrowego odżywiania – cykl imprez, konkursów, happeningów, wystaw, warsztatów w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach

       Wywiad z aktywistą z naszego otoczenia –Wójtem Gminy Sędziejowice Jerzym Kotarskim

Dnia 12 lutego 2014r w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Sędziejowice- Jerzym Kotarskim. Wywiad przeprowadziło 3 przedstawicieli zespołu projektowego „Młody Obywatel”-  „Witaminki”.  Pan Jerzy Kotarski pełni funkcję Wójta Gminy Sędziejowice od 2006 roku, wcześniej przez osiem lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Pan Jerzy Kotarski pochodzi z wielodzietnej rodziny, posiada wyższe wykształcenie. Wójt opowiedział nam o swoich planach oraz sukcesach, które już udało mu się zrealizować. Pan Jerzy chętnie angażuje się w pomoc  młodzieży, osobom niepełnosprawnym, ekologii oraz ludziom bezrobotnym. Stara się jak najlepiej wykonywać swe obowiązki, bierze odpowiedzialność za mieszkańców Gminy. Pragnie by nasza Gmina miała jak najlepszą ocenę w całym województwie. Dużym osiągnięciem Pana Wójta jest fakt, że na swym stanowisku utrzymuje się już 8 lat, co udowadnia, że jest osobą godną zaufania oraz dotrzymuje danego słowa przez co zyskuje nowych wyborców. Pan Jerzy jest zawsze miły i uśmiechnięty, zawsze chętnie porozmawia oraz da pomocną radę, mieszkańcy Gminy widzą, że mogą liczyć na Pana Wójta. Zespół projektowy postanowił, że wywiad zostanie przeprowadzony właśnie z Panem Kotarskim, ponieważ jest dla nas autorytetem i staramy się Go naśladować, a rolę  jaką pełni w naszej Gminie uważamy za niezwykle ważną. Naszym zdaniem osiągnięcia Pana Wójta i mieszkańców są tak ogromne, że Gmina jest postrzegana jako bardzo zorganizowana i dobrze zarządzana. Największą zasługę o tej opinii zawdzięczamy Panu Wójtowi.

 

Wywiad przeprowadzili uczniowie zespołu projektowego Młody Obywatel w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach

Aleksandra Papuga, Magdalena Pikorska oraz Kacper Zel

Opiekun grupy: mgr Magdalena Wawrzyniak

 

1       Jak został Pan Wójtem Gminy Sędziejowice?

Zostać wójtem to nic trudnego. Trzeba tylko wygrać wybory!  To był oczywiście żart! Do takiej decyzji dochodzi się latami. Trudno powiedzieć skąd takie postanowienie. To chyba dojrzewa w człowieku. W pewnym okresie zadaje się sobie pytanie. W 2006 roku  po raz pierwszy podjąłem decyzję o kandydowaniu. Gdy uświadomiłem sobie, że posiadam wiedzę, na temat tworzenia zarządzania gminą i realizacji budżetu. Oczywiście miałem świadomość, że wszystko jest w rękach wyborców. Trzeba być człowiekiem godnym zaufania. Tak się wygrywa wybory.

2       Jakie trzeba mieć predyspozycje i kwalifikacje, by pełnić tak ważną i odpowiedzialną funkcję?

Trudno mówić tu o predyspozycjach. Trzeba mieć przede wszystkim wiedzę, jeszcze raz powtórzę, na temat tworzenia i realizacji budżetu oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi w świetle obowiązującego prawa. Trzeba mieć wiedzę samorządową, budżetową o zarządzani zasobami ludzkimi zgodnie z obowiązującym prawem.

3       Jak zaczynał pan pracę na stanowisku Wójta?

Jak zaczynałem pracę? Było tak jak dzisiaj, bardzo się stresowałem. Zadawałem sobie wiele pytań. Składając ślubowanie otrzymałem od Rady Gminy, pracowników, uczniowie, którzy byli u mnie w gabinecie pewnie widzieli, pięknie oprawiony tekst ślubowania. Tutaj zdradzę swoją tajemnicę, przy tak wspaniałej publiczności, że są czasami sytuacje problemowe, które bardzo trudno rozwiązać. Wówczas podchodzę do tego tekstu i czytam go, wówczas nabieram dystansu i próbuję podjąć rozsądną decyzję. Zawód wójta jest równie ważny jak inne zawody, w których podejmuje się decyzje, mające różne konsekwencje. Wypełnianie funkcji wójta jest specyficzna. Za wszystko odpowiada wójt. Reprezentuję was, waszych rodziców i środowisko lokalne. Muszę uważać na słowa zdania, aby kogoś nie urazić lub nie przypisać komuś chwały. Myślę, że dość precyzyjnie odpowiedziałem na to pytanie.

4       Jaki był Pana program działania?

Program działania cały czas trwa, ma  więc formę niekonwencjonalną. Należy wziąć pod uwagę realia gminy. Zawsze na pierwszym planie jest człowiek i jego potrzeby. Wójt gminy obdarzony zaufaniem wyborców powinien realizować najważniejsze potrzeby, które są bardzo zróżnicowane. Wójt nie może identyfikować się z żadnym obszarem, musi zachować obiektywizm. W swoim podejmowaniu decyzji kieruje się kryterium ilościowym – jaka liczba mieszkańców skorzysta na zadaniu. Jako przykład kontrowersyjnej decyzji jest budowa świetlicy środowiskowej w Kozubach. Wyborcy zadawali pytania dlaczego ta miejscowość. Wyjaśniłem, że Sędziejowice, Marzenin, Pruszków, które mimo tego, że  są najliczniejsze, posiadają placówki oświatowe, kulturalne, bazę sportową oraz rekreacyjną a Kozuby nic takiego nie mają. Program w każdej dziedzinie ma na uwadze dobro konkretnych ludzi. Po siedmioletnim okresie urzędowania można dopatrzyć się inwestycji bardzo kosztownych, ale niezbędnych do funkcjonowanie mieszkańców gminy.

5       Jakie wartości były i są dla Pana najważniejsze?

Najważniejsza jest wartość człowieka. Jeśli człowiek dojdzie do wniosku, że żyje dla siebie, to jego życie jest bez wartości. Żyje się dla innych. Funkcja wójta w ogóle nie zwalnia, wręcz bardziej nakazuje widzieć drugiego człowiek wraz z jego problemami. Nie chcę wspominać o problemach finansowych. Jeśli przychodzą do mnie potrzebujący, zawsze pomagam w rozwiązywaniu, choćby ukierunkowaniem w działaniu. Wartości materialne są mniej ważne. Są różne hierarchie rozpatrywania ważności problemu w konkretnej sytuacji . Problem człowieka jest najważniejszy.

6       Czy czuje się pan gospodarzem naszej gminy?

W każdym calu. Jaki to wójt jeśli nie czuje się gospodarzem? Wójt ma duże uprawnienia, ale również dużą odpowiedzialność. W sytuacjach kryzysowych zawsze ma na uwadze dobro człowieka. Czasami musimy korzystać z pomocy zewnętrznej np. w czasie powodzi. Wówczas podejmowane decyzje dotyczą przede wszystkim  ratowania człowieka i jego dobytku . Czuję się odpowiedzialny za podejmowane decyzje. Niestety nie zawsze wszystko mi się udaje.

 

7       Jakie ma Pan marzenia jako wójt Gminy Sędziejowice?

Marzenia są bardzo proste. Chciałbym, żeby mieszkańcy gminy, od tego najmniejszego do tego najstarszego, który ukończył 102 lata byli zadowoleni, żyło im się dostatnio, żeby znaleźli pracę, żeby uczniowie czuli się dobrze w szkole. Jest proste, może dziecinne marzenie, ale szczere. Żeby poprawiła się jakość dróg, ludzie nie chorowali, żeby się wszystkim dobrze żyło. Na tyle dobrze na ile stać naszą gminę. Gmina Sędziejowice nie jest zamożna, jest to gmina rolnicza. Sytuacja może się zmienić. Przyszłość jawi się bardzo dobrze.

8       Co udało się Panu osiągnąć, odkąd objął Pan stanowisko Wójta?

Trudno mówić tylko o moich osiągnięciach. Na sukces składa się praca wielu ludzi. Praktycznie można mówić o dwóch kierunkach sukcesu. Pierwszym jest uczynienie gminy ekologicznej, poprzez blokowanie rozwoju zakładów przemysłowych. Drugim dążenie rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Te działania są strategicznymi pod względem inwestycyjnym. Wszystkie realizowane zadanie poparte są dofinansowaniem ze środków zewnętrznych nawet do 50%.Za sukces uważam również skuteczne rozwiązanie spraw oświaty, pomijam przedszkola. Staramy się, aby warunki nauki były jak najlepsze, uczniowie mieli dostęp do edukacji, kultury w aglomeracjach miejskich. Placówki oświatowe są świetnie wyposażone.

9       Jak ocenia Pan możliwości działania Wójta Gminy  i Rady Gminy Sędziejowice na rzecz mieszkańców?

Jak do tej pory organ uchwałodawczy nigdy nie był w konflikcie wójtem, co świadczy o mądrości  i rozsądku radnych i wójta. Wielokrotnie zdarza się, że Rady Gminy podzielone są politycznie u nas tego nie ma. Rada Gminy jako organ uchwałodawczy rozwiązuje problemy, podejmuje uchwały, które powierza wykonaniu wójtowi. Nie wypada mi krytykować Rady, bo to jest mój pracodawca. To był  oczywiście żart. Ważne jest, że wspólnie z Radą Gminy w sytuacjach spornych wypracowujemy kompromis.

10    Jak Pan troszczy się o rozwój oświaty na terenie gminy i co Pan planuje w tej dziedzinie?

O zaangażowaniu na rzecz oświaty już mówiłem. Zawsze , rozwiązując problemy, rozmawiam z dyrektorami szkół. Wspólnie planujemy inwestycje, realizujemy je oraz dbamy o rozwój placówki. Jakie są plany na 2014r? W czasie wakacji 2014r. planujemy remont sanitariatów za 150 tys. zł. Pozwolenie jest już wydane. Aktualnie toczą się rozmowy oraz robiony jest audyt energetyczny – planujemy termomodernizację szkoły i nowy system grzewczy. W 2014r. prawdopodobnie będzie sporządzona dokumentacja na nowe przedszkole w Sędziejowicach. Koszt około 5 mln zł.

11    Jakie inwestycje planuje Pan w przyszłości, z których skorzystałby młody obywatel naszej gminy?

Kim według Was jest młody obywatel?  Czy to jest 14- latek czy 20 -latek? Jeśli chodzi o waszych rówieśników oczywiście należy uwzględnić wszelkie zakupy dla placówek oświatowych. Dwie nowe ekopracownie, tablice interaktywne, pracownie językowe, nowoczesne stanowiska komputerowe. Poza tym planujemy wybudować rekreacyjny plac zabaw i publiczne miejsce do ćwiczeń. Pod względem inwestycyjnym w tym roku nic nie możemy wam zaproponować. Oczywiście w czasie wakacji półkolonie, festyny, wyjazdy oraz imprezy okolicznościowe.

12    Co pomaga a co przeszkadza w realizacji Pańskich zamiarów?

Pomagają ludzie. Rozstrzygnięcia prawne niejednokrotnie utrudniają rozwiązywanie problemów. Podobne spostrzeżenia ma Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.  Prawo na pewno ogranicza. Pomagają natomiast mieszkańcy gminy, młodzież, przedstawiciele różnych zawodów. Często sami nawet o tym nie wiedzą. Każdy wypełniając sumiennie swoje obowiązki ,przyczynia się do rozwiązywania problemów, pomaga gminie i realizuje zadania statutowe.

13    Jakie korzyści zyska nasza gmina z realizacji projektów Unii Europejskiej?

W tej chwili  zabiegamy o fundusze europejskie na lata 2014-2020. Stanowią one podstawę dalszych inwestycji. Niewiele jest działań w naszej gminy bez wsparcia unijnego. W tym roku oddaliśmy po remoncie Centrum Kultury koszt  850 tys. (500 tys. zł dofinansowania), na uwagę zasługują dwie oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne, wodociągi i oczywiście drogi gminne.

14    Z jakimi problemami  mieszkańców gminy styka się Pan najczęściej? Co jest najtrudniejsze?

Najczęściej mieszkańcy gminy mają problemy z pracą. Najtrudniejsze jednak sytuacje są wówczas, gdy do domów moich wyborców zakrada się choroba. Wówczas ja w żaden sposób nie mogę pomóc. Istotny również jest problem biedy, co znów ściśle wiąże się z pracą. Dlatego współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy i organizujemy staże, prace interwencyjne, praktyki. 

15    Jakie szanse stoją obecnie przed gminą Sędziejowice i jak je można wykorzystać?

A szanse są i to duże. Gmina przystąpiła do stowarzyszenia Starostwa Zduńska Wola, wspólnie opracowała Plan Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice i na opracowania studyjne zagospodarowania terenów wokół tras dojazdowych S8, leżących na terenie gminy Sędziejowice, przekazała 1%, w związku z tym będzie miała możliwość czerpania zysków z tego obszaru. Docelowo w tym miejscu ma powstać teren logistyczny z licznymi zakładami, a co za tym idzie miejscami pracy. Od strony północnej gminy Sędziejowice powstaje odkrywka węgla brunatnego. Powstanie linia kolejowa Złoczew-Bełchatów. Nowa inwestycja znów stworzy miejsca pracy. Północna i południowa część gminy ma więc charakter inwestycyjny. Jak widać wszystko zmierza w dobrym kierunku.

16    Cieszymy się, że odwiedza Pan naszą szkołę? Jak Pan ocenia zaangażowanie młodzieży gimnazjum na rzecz społeczności lokalnej.

Przede wszystkim szkoły w gminie stanowią nr 1.Jeśli miałbym oceniać pod względem zaangażowania w ostatnie uroczystości to muszę tutaj bardzo podziękować za to co uczyniliście na rzecz Gminy w 150 rocznicę Powstania Styczniowego na Ziemi Sędziejowickiej. Mieliście wakacje, czas wolny, ale przyszliście. Dbacie o miejsca pamięci narodowej. Jeśli porządkujecie mogiłę powstańców, ludzie zatrzymują się i cieszą się, że pamiętacie. Przecież to patron Waszej szkoły. Moja ocena jest bardzo wysoka, ale nigdy nie jest tak, żeby nie mogło był lepiej. Doceniam wasze zaangażowanie w wiele akcji wolontariackich, akademii. Wiem, że to wymaga dużego poświęcenia.

17    Co się Panu najbardziej podoba w naszej szkole?

Oczywiście, że Wy. Czym byłaby szkoła bez uczniów. Wszystko co robimy na rzecz oświaty, robimy z myślą o Was. Jak uczeń jest zadowolony to ja również jestem szczęśliwy.

18    Jak Pan wspomina swoje lata szkolne? Czy dużo trzeba było się uczyć?

Chodziłem do szkoły również jak wy. Była to inna szkoła. Niewiele sal, liczne klasy ogrzewane dużymi piecami kaflowymi. Dzieci oprócz nauki musiały pracować w swoich gospodarstwach. Niejednokrotnie kończyli naukę na etapie szkoły podstawowej. Mimo że pochodzę z rodziny wielodzietnej, moi rodzice, a szczególnie mama, zadbali o naszą edukację. Każdy z nas zdobył porządne wykształcenie. Nauczyciele również wymagali od nas. Wszystko zależy od was jak wykorzystacie czas na naukę . Pamiętajcie lepiej mieć dyplom w szufladzie, lepiej być mądrym bezrobotnym .Nauka zawsze była ciężką pracą, ale nikt Was z tego nie zwolni.

Dziękujemy za wyczerpujące wypowiedzi.