Prezentacja SEGREGACJA ODPADÓW PRZEDSZKOLA

Prezentacja SEGREGACJA ODPADÓW kl. 0-III

Prezentacja SEGREGACJA ODPADÓW KL. IV-VIII


Prezentacja  pt. „Najpiękniejsze zakątki i przyroda gminy Sędziejowice”


Prezentacja multimedialna nt. "Jak sortujemy odpady opakowaniowe?" z cyklu zajęć "Dobre rady na odpady" realizowanych w ekopracowni w Gimnazjum Nr 1 w Sędziejowicach. Zchęcamy do lektury i aktywnego segregowania śmieci !
Zobacz prezentację...


Ekologia jest jednym z ważniejszych priorytetów naszej szkoły i śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy ośrodkiem zrównoważonego rozwoju. Misją naszej placówki jest hasło: ”SZKOŁA ZIELONA NATURZE BLISKA, UCZY I DZIAŁA NA RZECZ ŚRODOWISKA”. Nasza szkoła położona jest w centrum niewielkiej miejscowości i uczęszczają do niej dzieci i młodzież z całej Gminy Sędziejowice. Ze względu na fakt, że nasi uczniowie pochodzą ze środowiska wiejskiego i na co dzień obcują z przyrodą, tym bardziej powinni oni kształtować w sobie zasady życia w zgodzie z naturą oraz wciąż podnosić poziom wiedzy o otaczającym ich świecie. Jako szkoła pragniemy umożliwić uczniom najlepsze warunki zdobywania wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Aktywnie włączamy się w edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju tak, aby wykształcić mądre i świadome pokolenie młodych ludzi, które będzie postępować zgodnie z międzynarodowymi standardami dotyczącymi ekologii.
             Nasze dokonania ekologiczne doceniają także inni. Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej z Warszawy nadała naszej szkole „ Zielony Certyfikat” I stopnia (2002 r.) oraz II stopnia (2005 r.). W 2005 roku uzyskaliśmy również wyróżnienie w kategorii „PROMOTOR EKOLOGII” w Narodowym Konkursie Ekologicznym „PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”. We wrześniu 2008 roku zdobyliśmy I miejsce w wojewódzkim konkursie wiedzy ekologicznej dla gimnazjalistów „EKO – TURNIEJ SZKÓŁ 2008”, który był częścią konkursu „EKO-LIDER 2008”.
            Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w programach edukacyjnych:

● „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE”
(org. Organizacja odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ElektroEko z Warszawy oraz EKO-REGION Sp. z o.o. z Bełchatowa) – lata 2007 – 2009 i łącznie zebraliśmy ponad 3.5 tys. ZSEE;
● „Selektywna zbiórka odpadów w szkołach”
(org. CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU z Łodzi) - lata 2005-2007 i łącznie zebraliśmy ponad 11.600 kg makulatury;
„Selektywna Zbiórka Zużytych Baterii” (org. REBA Organizacja Odzysku S. A.) – lata 2006 – 2009 i łącznie zebraliśmy ponad 260 kg zużytych baterii;
            Organizujemy sesje popularnonaukowe, zielone tygodnie, obchody Dnia Ziemi, prelekcje, konkursy, wystawy ekologiczne, zbiorki surowców wtórnych, wycieczki krajoznawczo-przyrodnicze. Co roku aktywnie uczestniczymy w ogólnopolskich akcjach „Sprzątanie świata” i „Święto Drzewa”. Nasi uczniowie rywalizują w wielu konkursach o tematyce ekologicznej, m. in. w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO – PLANETA” i Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości o Tematyce Ekologicznej „O Człowieku- Ziemi – Miłości”.
            Niewątpliwą atrakcją przyrodniczą naszej szkoły, ale i turystyczną Gminy Sędziejowice, jest ogród botaniczny i skalny. Podzielony został na 3 kwatery: arboretum, z bogatą kolekcją drzew i krzewów z całego świata, alpinarium, z oczkiem wodnym i roślinnością typową dla obszarów górskich i lapidarium, z różnymi rodzajami skał i minerałów. Wizytówką naszego ogrodu jest też zegar słoneczny.

                                                                                   Tekst: Magdalena Pasowska