TARGI EDUKACYJNE     
Zobacz zdjęcia na Facebooku                                   

    W tym roku, 7 lutego 2020 połączyliśmy Święto Patrona Szkoły z targami edukacyjnymi, które wpisują się w realizację zadań szkoły dotyczących doradztwa zawodowego. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 9 szkół ponadpodstawowych z powiatu łaskiego i powiatu zduńskowolskiego. W  ramach preorientacji zawodowej uczniowie klas VII i VIII naszej szkoły oraz szkoły Podstawowej z  Marzenina mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół, które gościliśmy w murach naszej szkoły. Mamy nadzieję, że organizacja targów ułatwi wszystkim ósmoklasistom podjęcie decyzji o wyborze szkoły, w której będą kontynuować dalszą edukację. Poniżej zamieszczamy listę szkół obecnych na tegorocznych targach.

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.
2. Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli.
3. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli.
4. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli.
5. Zespół Szkół Mundurowo- Technicznych w Ostrowie.
6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku – Ekonomik .
7. Zespół Szkół Aktywności Zawodowej w Zduńskiej Woli.
8. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli.
9. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.

W imieniu własnym i całej społeczności szkolnej, ZSO Nr 1 w Sędziejowicach serdecznie dziękuję wszystkim dyrektorom placówek za przyjęcie naszego zaproszenia i liczny udział młodzieży, nauczycieli i dyrektorów w tegorocznych targach. Serdecznie dziękuję również pani Jolancie Sierszyńskiej, która była koordynatorem tegorocznych targów edukacyjnych.

Dyrektor
mgr Renata Kowalczyk