„MIĘDZY NAMI CZYTELNIKAMI”

Uczniowie klasy II a gimnazjum przystąpili w tym roku szkolnym do ogólnopolskiej edycji gry czytelniczej „Między nami czytelnikami”, która  polega na wspólnym działaniu na rzecz krzewienia czytelnictwa. Zespoły od października 2015r. do maja 2016r. wykonują trzy wyznaczone zadania ( dwa już zrealizowaliśmy), które są zarówno pożyteczną zabawą, jak i promocją wśród kolegów „zdrowego trybu życia”  z książką w ręku. Zadania są tak sformułowane, aby ich realizacja nie tylko promowała czytelnictwo u innych, ale też dawała dobry przykład – pokazywała graczy czytających (albo piszących) ciekawe teksty.

Przystępując do realizacji zadania nr 1, stworzyli kilkanaście limeryków, z których wybrali trzy, ich zdaniem, najciekawsze.

 
Wiele osób czyta w Sędziejowicach
W sklepach, u fryzjera i na ulicach
Wpatrzeni w swoje książki
Wiedzy czyniąc zalążki
Nie ma lepszych czytelników w okolicach

Raz pewna miejscowość-Sędziejowice
Znana się stała na całą okolicę
Z poezji czytania
Z nagród uznania
Zapisać tu można niejedną stronicę

Biblioteka w Sędziejowicach
Jest mniejsza niż w Pabianicach
I ma książki zadbane
Często wypożyczane
Wierszyki nawet w okiennicach

Następnie postanowili wyreżyserować i nagrać film ze swoim udziałem, którego scenariusz nawiązuje do stworzonych wcześniej limeryków. https://www.youtube.com/watch?v=_EBy474cbq8

Jego prezentację, jak i odczytanie limeryków, zaplanowali na „Spotkanie z lekturą”, które zorganizowali wraz ze swoimi kolegami z kl. IIIb i kl. Ib dla  młodszych kolegów ze szkoły podstawowej oraz kolegów z gimnazjum. Spotkanie rozpoczęło się od odczytania limeryków przez ich autorów oraz emisji filmu. Autorzy wierszyków oraz aktorzy i twórcy filmiku otrzymali gromkie brawa. Podczas „Spotkania  z lekturą”, którego celem było zachęcenie kolegów do sięgnięcia po odpowiednią literaturę  i zainteresowanie czytaniem poezji i prozy, uczniowie prezentowali wybrane przez siebie utwory na wiele różnych sposobów. Część przygotowała prezentacje multimedialne, inni śmieszne scenki, w których zaprezentowali wybrany fragment utworu, jeszcze inni plakaty promujące czytelnictwo. Byli i tacy, którzy odczytali interesujący urywek, pięknie wyrecytowali wiersz lub opowiedzieli najciekawszą historię. Wszyscy przedstawili recenzje swoich utworów, w których z zapałem i przekonaniem zachęcali do ich przeczytania. Pomysł zorganizowania „Spotkania z lekturą” okazał się bardzo trafiony. Miło było zobaczyć uśmiechnięte twarze  i zadowolenie uczniów po obejrzeniu prezentacji.

Przystępując do realizacji zadania nr 2, czytelnicy stworzyli kilka gier planszowych  i karcianych opartych na motywach z ulubionych książek. Tworząc kilkuosobowe zespoły wybrali zakres lektur dla uczestników zabawy  oraz opracowali strategie swoich gier. Następnie przedstawili ich główne założenia i przystąpili do wykonania zadania. Po zaprezentowaniu zasad i regulaminów gier  przetestowali je, by wyłapać ewentualne błędy. Wszyscy doskonale się bawili. Wybraliśmy jedną grę, którą postanowiliśmy przesłać jako zadanie nr 2, jednak chcemy zaznaczyć, że pozostałe okazały się także świetne. Dlatego zamierzamy włączyć w zabawę czytelników z innych klas gimnazjalnych, organizując konkurs czytelniczy, którego zwycięzcami będą uczestnicy poszczególnych gier czytelniczych. Oczywiście musimy dać kolegom czas na zapoznanie się z treścią książek, których dotyczyć będzie rywalizacja czytelnicza.

                               Zapraszamy na konkurs czytelniczy w maju!

     

Zobacz zdjęcia