21 grudnia  2015 r.

Jasełka

Zobacz zdjęcia

   21 grudnia w naszej szkole zaproszeni goście, rodzice oraz cała społeczność szkolna obejrzeli program słowno - muzyczny z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wśród gości byli między innymi : ks. kanonik G. Kazimierczak, ks. proboszcz parafii Grabno W. Kalupa, sekretarz Gminy M. Potasiak, przewodniczący Rady Gminy D. Cieślak, wiceprzewodnicząca Rady Gminy R. Kowalczyk, radny Gminy W. Kraszewski, przewodnicząca Rady Rodziców M. Szymańska, oraz emerytowani dyrektorzy szkoły J. Stępień i Z. Hadrysiak .

   Przy roziskrzonej choince, śpiewie kolęd dorośli przenieśli się w świat dzieciństwa, a dzieci wzbogaciły się w przeżycia, do których zawsze będą chętnie wracać we wspomnieniach. Przeżyliśmy ten wieczór wigilijny wspólnie wpatrując się w gwiazdę na niebie i składając sobie ciepłe i serdeczne życzenia.

   W montażu wzięli udział ucz. klas IVb, Ia gim., Ib gim., IIa gim. i  IIb gim. Całość przygotowali: U. Malinowska, T. Szymański oraz A. Szymczak.