29 października 2015 r.


Ślubowanie i pasowanie na ucznia
 
        Dzień 29 października 2015 roku to ważna data w życiu naszej szkoły. Tego dnia 69 uczniów klas pierwszych uroczyście ślubowało uczyć się pilnie, szanować wszystkich, być dobrym kolegą oraz swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom.
       Kolejnym punktem uroczystości było pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Sędziejowicach. Pasowania dokonała Pani Dyrektor Barbara Gawor w obecności zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów klas 0-III SP.
Po pasowaniu rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas pierwszych. Dzieci zaprezentowały się w wierszach i piosenkach o tematyce szkolnej, a także pokazały swoje umiejętności taneczne.
      Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali dyplomy, a także prezenty ufundowane przez Radę Rodziców oraz kolegów i koleżanek z klas starszych.
     Po pamiątkowych zdjęciach uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami udali się do klas na słodki poczęstunek. Ten dzień niewątpliwie pozostanie w pamięci wszystkich dzieci i ich rodziców.
 
Wychowawcy klas pierwszych


  

 Foto:Agata Wdowińska
 Film: Jerzy Szewczyk