24 września 2015 r.

ELIMINACJE OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW

   W dniu 24 września nasi gimnazjaliści brali udział w części testowej zawodów I stopnia XI edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów – najbardziej prestiżowego konkursu matematycznego w Polsce. Uczestnicy rozwiązywali w warunkach kontrolowanej samodzielności test wielokrotnego wyboru, złożony z 15 zadań, w czasie 75 minut. Do zawodów przystąpili: Adrian Chołody i Anna Nowacka z klasy IIa, Julia Juszczak, Natalia Piasecka i Julia Trzuskowska z klasy IIb oraz Aleksandra Papuga, Weronika Łamek, Magdalena Pikorska, Weronika Krawczyk, Kacper Zel, Julia Szymańska i Weronika Gosiewska z klasy IIIa.  
   Oprócz testu, zawody I stopnia składają się z części korespondencyjnej, w której chętni uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania otwarte w domu i rozwiązania przesyłają do Komitetu Okręgowego OMG w Piotrkowie Trybunalskim. Termin wysyłania rozwiązań mija 12 października. Komisja Konkursowa sumuje zdobyte punkty z części testowej i korespondencyjnej i uczniowie z najlepszymi wynikami zapraszani są na zawody II stopnia do Piotrkowa Trybunalskiego. W ubiegłych latach nasza szkoła zawsze miała co najmniej dwóch przedstawicieli na tym szczeblu olimpiady. Mamy nadzieję, że i tym razem tak będzie. Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów, którzy przejawiają zainteresowanie matematyką i chcą zmierzyć się z nietypowymi i ciekawymi zadaniami, do udziału w części korespondencyjnej. Szczegóły konkursu przybliżą nauczyciele matematyki.